Opavské Slezsko plné zážitků
Informace o turistické kartě a jejich výhodách Zjistit více

Výsledky cestovního ruchu v Opavském Slezsku:

„Když něco nemůžete změřit, nemůžete to ani řídit“ (Peter Drucker, filosof managementu, ekonom).

Analýza dopadů návštěvnosti na útraty turistů, příjmy veřejných rozpočtů a zaměstnanost:

Statistika návštěvnosti vybraných turistických cílů:

Návštěvnost vybraných atraktivit má v posledních letech mírně vzrůstající tendenci. V roce 2020 byl propad celkové návštěvnosti sledovaných atraktivit oproti roku 2019 cca 31%. I přesto, že návštěvnosti v letní sezóně byla velice dobrá celkový počet negativně ovlivnilo dlouhodobé uzavření areálů v průběhu roku způsobené opatřením vlády.

Analýza turistů:

Analýza turistů z roku 2017