Opavské Slezsko plné zážitků
Informace o turistické kartě a jejich výhodách Zjistit více

Při řízení cestovního ruchu využíváme systém 3K platformy = efektivní Koordinace, Komunikace a Kooperace. Spolupracujeme se subjekty zainteresovanými v cestovním ruchu ale i mimo něj, propojujeme vzájemné síly, nápady a know-how. Tato spolupráce vede k rozvoji turistické oblasti a k zvyšování její konkurence schopnosti. Poradní sbor je formálně rozdělen do několika skupin osob či organizací, přičemž jedna osoba či organizace může být zapojena do více skupin.

 

3K platforma je zajišťována především prostřednictvím:

Členská schůze
Setkání partnerů Opavské Slezsko
Pracovní skupiny

 

 

Členská schůze
Členové:

1) Statutární město Opava
2) Místní akční skupina Opavsko
3) Místní akční skupina Hlučínsko

Setkání probíhá minimálně 2x ročně, případně navíc dle potřeby

 

Setkání partnerů Opavského Slezska
Členové:

1) Statutární město Opava
2) Místní akční skupina Opavsko, z.s.
3) Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.
4) Město Budišov nad Budišovkou
5) Město Vítkov
6) Město Hradec nad Moravicí
7) NPÚ – Zámek Raduň
8) Slezský venkov, z.s.
9) Slezské zemské muzeum
10) Opavská kulturní organizace
11) Slezská univerzita v Opavě
12) Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace
13) Město Kravaře
14) Sdružení obcí hlučínska

Setkání probíhá 3 x ročně, případně navíc dle potřeby

 

Pracovní skupiny:
Schází se, případně iniciuje spolupráci dle řešených témat několikrát do roku:

1) Tvorba produktů a produktových témat
2) Tvorba marketingových kampaní
3) Rozvoj CR na menším území (resort, obec apod.)
4) Aktualizace strategických dokumentů