Opavské Slezsko plné zážitků
Informace o turistické kartě a jejich výhodách Zjistit více

Poradní orgán a rozvoj CR v turistické oblasti Opavské Slezsko

Při řízení cestovního ruchu využíváme systém 3K platformy = efektivní Koordinace, Komunikace a Kooperace. Spolupracujeme se subjekty zainteresovanými v cestovním ruchu ale i mimo něj, propojujeme vzájemné síly, nápady a know-how. Tato spolupráce vede k rozvoji turistické oblasti a k zvyšování její konkurence schopnosti. Poradní sbor je formálně rozdělen do několika skupin osob či organizací, přičemž jedna osoba či organizace může být zapojena do více skupin.

 

3K platforma je zajišťována především prostřednictvím:

Členská schůze
Setkání partnerů Opavské Slezsko
Pracovní skupiny

 

 

Členská schůze
Členové:

1) Statutární město Opava
2) Místní akční skupina Opavsko
3) Místní akční skupina Hlučínsko

Setkání probíhá minimálně 2x ročně, případně navíc dle potřeby

 • 7.4.2021 – výstupem bylo schválení závěrečné zprávy o činnosti  a financování za rok 2020, dále schválení finančního plánu a aktivit nového akčního plánu, výstup CZ/PL projektu a schválení projektu Turistická karta Opavské Slezsko
 • 9.11.2020 – výstupem bylo schválení členských příspěvků pro rok 2021
 • 10.2.2020 – výstupem bylo schválení závěrečné zprávy o činnosti  a financování za rok 2019, dále schválení finančního plánu pro nadcházející rok

 

Setkání partnerů Opavského Slezska
Členové:

 1. Statutární město Opava
 2. Místní akční skupina Opavsko, z.s.
 3. Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.
 4. Město Budišov nad Budišovkou
 5. Město Vítkov
 6. Město Hradec nad Moravicí
 7. NPÚ – Zámek Raduň
 8. NPÚ – Zámek Hradec nad Moravicí
 9. Slezský venkov, z.s.
 10. Slezské zemské muzeum
 11. Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
 12. Slezská univerzita v Opavě
 13. VOŠ a HŠ Opava
 14. Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace
 15. Město Kravaře
 16. Sdružení obcí Hlučínska
 17. Krajina břidlice, z.s.
 18. Obec Bolatice
 19. POUBA a.s.
 20. Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace
 21. IBERIA TRADE s.r.o.
 22. Obec Oldřišov
 23. Internacionále Reenactig Grupe KMB z.s.
 24. Buly aréna – Aquapark Kravaře, příspěvková organizace
 25. Railway Capital a.s.
 26. ENERGIA art & technology s.r.o.
 27. Mlýn vodníka Slámy s.r.o.
 28. Středisko volného času Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace
 29. Vitaminátor, s.r.o.

Setkání probíhá několikrát ročně, případně navíc dle potřeby. Setkání se týkají jednotlivých bodů akčního plánu a probíhají např. k událostem jako je sestavování akčního plánu na další rok, koordinování aktivit před sezonou, nebo při zhodnocení uplynulé sezony apod. V poslední době je prezenční forma setkání (vzhledem k vládním opatřením) nahrazována online setkáním. 

 

 • 5.5.2021 – online prezentace pro partnery k představení systému Turistické karty Opavské Slezsko
 • 28.4.2021 – online prezentace pro partnery k představení systému Turistické karty Opavské Slezsko
 • 21.4.2021 – informace a výzva pro partnery k zapojení do marketingových aktivit DMO. Dohoda na participaci partnerů.
 • 1.2.2021 – zhodnocení uplynulé sezony, výsledkem je schválení realizovaných aktivit

 

Pracovní skupiny:
Schází se, případně iniciuje spolupráci dle řešených témat několikrát do roku:

1) Tvorba produktů a produktových témat
2) Tvorba marketingových kampaní
3) Rozvoj CR na menším území (resort, obec apod.)
4) Aktualizace strategických dokumentů

 

 • 19.10.2021 – zapojení partnerů do tradičního eventu organizovaném DMO (Svatomartinské), stanovení podmínek a dohoda na participaci partnerů
 • 5.10.2021 – zapojení partnerů do tradičního eventu organizovaném DMO (Opavský vinný trh), stanovení podmínek, dohoda na participaci partnerů a stanovení míry spolupráce
 • 1.9.2021 – zapojení partnerů do tradičního eventu organizovaném DMO (Burčáková stezka), stanovení podmínek a dohoda na participaci partnerů
 • 22.3.2021 – zapojení partnerů do tvorby cyklistického průvodce Opavským Slezskem „Cyklotoulky“, stanovení obsahu, vytipování tras