Opavské Slezsko plné zážitků
Informace o turistické kartě a jejich výhodách Zjistit více

Poradní orgán a rozvoj CR v turistické oblasti Opavské Slezsko

Při řízení cestovního ruchu využíváme systém 3K platformy = efektivní Koordinace, Komunikace a Kooperace. Spolupracujeme se subjekty zainteresovanými v cestovním ruchu ale i mimo něj, propojujeme vzájemné síly, nápady a know-how. Tato spolupráce vede k rozvoji turistické oblasti a k zvyšování její konkurence schopnosti. Poradní sbor je formálně rozdělen do několika skupin osob či organizací, přičemž jedna osoba či organizace může být zapojena do více skupin.

 

3K platforma je zajišťována především prostřednictvím:

Členská schůze
Poradní orgán
Setkání partnerů Opavské Slezsko
Pracovní skupiny

 

Členská schůze
Členové:

1) Statutární město Opava
2) Místní akční skupina Opavsko
3) Místní akční skupina Hlučínsko

Setkání probíhá minimálně 1x ročně, případně navíc dle potřeby

 • 21.11.2022 – výstupem bylo schválení závěrečné zprávy a financování za uplynulý rok, plán a aktivit a plán rozpočtu na rok 2023, včetně schválení členských příspěvků
 • 16.12.2021 – výstupem bylo informování o stavu a průběžném financování aktivit v roce 2021, plán aktivit a plán rozpočtu na rok 2022 a také schválení členských příspěvků na rok 2022
 • 7.4.2021 – výstupem bylo schválení závěrečné zprávy o činnosti  a financování za rok 2020, dále schválení finančního plánu a aktivit nového akčního plánu, výstup CZ/PL projektu a schválení projektu Turistická karta Opavské Slezsko
 • 9.11.2020 – výstupem bylo schválení členských příspěvků pro rok 2021
 • 10.2.2020 – výstupem bylo schválení závěrečné zprávy o činnosti  a financování za rok 2019, dále schválení finančního plánu pro nadcházející rok

 

Setkání partnerů Opavského Slezska
Členové:

 1. Statutární město Opava
 2. Místní akční skupina Opavsko, z.s.
 3. Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.
 4. Město Budišov nad Budišovkou
 5. Město Vítkov
 6. Město Hradec nad Moravicí
 7. NPÚ – Zámek Raduň
 8. NPÚ – Zámek Hradec nad Moravicí
 9. Slezský venkov, z.s.
 10. Slezské zemské muzeum
 11. Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
 12. Slezská univerzita v Opavě
 13. VOŠ a HŠ Opava
 14. Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace
 15. Město Kravaře
 16. Sdružení obcí Hlučínska
 17. Krajina břidlice, z.s.
 18. Obec Bolatice
 19. POUBA a.s.
 20. Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace
 21. IBERIA TRADE s.r.o.
 22. Obec Oldřišov
 23. Internacionále Reenactig Grupe KMB z.s.
 24. Buly aréna – Aquapark Kravaře, příspěvková organizace
 25. Railway Capital a.s.
 26. ENERGIA art & technology s.r.o.
 27. Mlýn vodníka Slámy s.r.o.
 28. Středisko volného času Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace
 29. Vitaminátor, s.r.o.
 30. Bella via, s.r.o.
 31. Moonment s.r.o.

Setkání probíhá  min. 1x ročně, případně navíc dle potřeby. Setkání se týkají sestavování nebo realizace jednotlivých bodů akčního plánu, koordinování aktivit před sezonou, nebo při zhodnocení uplynulé sezony apod. Prezenční forma setkání může být nahrazena online setkáním. 

 

 • 28.11.2022 – vzdělávací seminář pro TIC a DMO, školení na téma „marketing cestovního ruchu“
 • 15.9.2022 – organizační schůzka k akci Otevřené bunkry, projektu Opevnění Slezska
 • 20.4.2022 – setkání producentů a držitelů značky Opavské Slezsko regionální produkt, školení na téma „cílená spolupráce producentů“
 • 20.4.2022 – setkání partnerů Opavského Slezska – za účelem stanovení akčního plánu a náplně jednotlivých aktivit, pozvánka na prezentaci Opavského Slezska do PSPČR, prezentace aktivit krajské destinační společnosti, networking
 • leden 2022 – koordinační schůzky s partnery pro zapojení do produktu Opevnění Slezska
 • 5.5.2021 – online prezentace pro partnery k představení systému Turistické karty Opavské Slezsko
 • 28.4.2021 – online prezentace pro partnery k představení systému Turistické karty Opavské Slezsko
 • 21.4.2021 – informace a výzva pro partnery k zapojení do marketingových aktivit DMO. Dohoda na participaci partnerů.
 • 1.2.2021 – zhodnocení uplynulé sezony, výsledkem je schválení realizovaných aktivit

 

Pracovní skupiny:
Schází se, případně iniciuje spolupráci dle řešených témat několikrát do roku:

1) Tvorba produktů a produktových témat
2) Tvorba marketingových kampaní
3) Rozvoj CR na menším území (resort, obec apod.)
4) Aktualizace strategických dokumentů

 

 • 19.10.2022 – zapojení partnerů do tradičního eventu organizovaném DMO (Svatomartinské), stanovení podmínek a dohoda na participaci partnerů
 • 18.8.2022 – zapojení partnerů do tradičního eventu organizovaném DMO (Burčáková stezka), stanovení podmínek a dohoda na participaci partnerů
 • červenec 2022 – školení partnerů produktu Opavskocard – práce se systémem + turistická karta jako nový nástroj marketingu
 • 7.6.2022  – zapojení partnerů do tradičního eventu organizovaném DMO (Opavský vinný trh), stanovení podmínek, dohoda na participaci partnerů a stanovení míry spolupráce
 • únor-červen 2022 – zapojování partnerů do produktu Turistická karta Opavské Slezsko
 • únor 2022 – koordinační schůzky pro tvorbu materiálu „karta do hotelu“ ve spojení s turistickou kartou Opavské Slezsko
 • 19.10.2021 – zapojení partnerů do tradičního eventu organizovaném DMO (Svatomartinské), stanovení podmínek a dohoda na participaci partnerů
 • 5.10.2021 – zapojení partnerů do tradičního eventu organizovaném DMO (Opavský vinný trh), stanovení podmínek, dohoda na participaci partnerů a stanovení míry spolupráce
 • 1.9.2021 – zapojení partnerů do tradičního eventu organizovaném DMO (Burčáková stezka), stanovení podmínek a dohoda na participaci partnerů
 • 22.3.2021 – zapojení partnerů do tvorby cyklistického průvodce Opavským Slezskem „Cyklotoulky“, stanovení obsahu, vytipování tras