Opavské Slezsko plné zážitků
Informace o turistické kartě a jejich výhodách Zjistit více
Historická výstavní budova Slezského zemského muzea – Müllerův dům

HISTORICKá VýSTAVNí BUDOVA SLEZSKéHO ZEMSKéHO MUZEA – MüLLERůV DůM

Nejstarší muzeum v České republice

Zámek Raduň

ZáMEK RADUň

Město Opava

MěSTO OPAVA

Kulturní a společenské centrum Českého Slezska

Vyhlídka Vršovice

VYHLíDKA VRšOVICE

Nejbližší akce Pojďte se bavit!

12.11.

Svatomartinská vinná stezka 2021

procházka Opavou s ochutnávkou Svatomartinských vín

Výlety, restaurace, ubytování Naplánujte si celý výlet

Co by vám dále nemělo uniknout