Opavské Slezsko plné zážitků
Informace o turistické kartě a jejich výhodách Zjistit více
Historická výstavní budova Slezského zemského muzea – Müllerův dům

HISTORICKá VýSTAVNí BUDOVA SLEZSKéHO ZEMSKéHO MUZEA – MüLLERůV DůM

Nejstarší muzeum v České republice

Národní památník II. světové války

NáRODNí PAMáTNíK II. SVěTOVé VáLKY

Opava - poznejte kouzlo ryzího Slezska

OPAVA - POZNEJTE KOUZLO RYZíHO SLEZSKA

Poznávejte a bavte se!

Údolí Moravice

ÚDOLí MORAVICE

Nejbližší akce Pojďte se bavit!

11.11.

Svatomartinské slavnosti 2023

Svátek svatého Martina v Opavě

11.11.

Svatomartinská vinná stezka 2023

Tradiční stezka Opavou

12.11.

Svatomartinská vinná stezka 2022

procházka Opavou s ochutnávkou Svatomartinských vín

Výlety, restaurace, ubytování Naplánujte si celý výlet