Opavské Slezsko plné zážitků
Informace o turistické kartě a jejich výhodách Zjistit více

V říjnu letošního roku získala Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s. celostátní certifikaci v kategorii Oblastní organizace destinačního managementu. Kategorizace byla vytvořena ve spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj, agentury CzechTourism a krajů. Upravuje především podmínky pro vznik, zaměření a činnost organizací destinačního managementu a pro jednotlivé kategorie stanovuje další podstatné podmínky certifikace.

“Naše společnost musela splnit jednotnou normu formálních, kvalitativních a rozvojových předpokladů, které vymezují minimální požadavky na činnost těchto společností”, vysvětluje ředitel Turistické oblasti Opavské Slezsko, Jan Černý a doplňuje: “získáním certifikace jsme potvrdili velmi dobrou úroveň a postavení při řízení cestovního ruchu v naší oblasti.” 

Hlavním cílem Kategorizace je zkvalitnit výkon a efektivitu činností v oblasti destinačního managementu v České republice a přispět ke zvýšení kvality a efektivity realizovaných marketingových aktivit na domácím a zahraničním trhu, a to prostřednictvím vytvoření pravidel pro činnost organizací destinačního managementu.
 
“Získáním certifikace se zároveň zavazujeme v rámci své činnosti k naplňování řady kritérií. Výhodou je, že mnoho z nich již delší dobu splňujeme. Jedním z nejdůležitějších je vytváření fungující sítě partnerů z komerční a veřejné sféry, zajišťovat udržitelný rozvoj a pracovat na ucelené nabídce aktivit. Je totiž mnohem efektivnější propagovat oblast jako harmonický celek, než jako separovaná střediska, uzavřel Jan Černý.