Opavské Slezsko plné zážitků
Informace o turistické kartě a jejich výhodách Zjistit více

Krajina příběhů pro váš volný čas strávený aktivním poznáváním, sportem a relaxací. Břidlice zde ovlivnila příběhy lidí, příběhy přírody, příběhy řek, obcí, měst a jiných součástí tohoto místa. I vy můžete prožít některý ze zajímavých příběhů v Krajině břidlice.

Krajina břidlice s centrem v Budišově nad Budišovkou

Krajina břidlice se nachází v centru kruhu tvořeného Olomoucí, Hranicemi na Moravě, Ostravou, Opavou, Bruntálem, Šternberkem a Olomoucí s centrem v Budišově nad Budišovkou. 

Krajina kamene a vody, květin a stromů 

V dolinách i na kopcích se lesknou hladiny jezírek zatopených lomů, mnohdy s průzračnou vodou, jindy zarostlé řasou, ukrývající nesčetné druhy vodních živočichů. Krása a zvláštnost pozorovatelná v každém pohledu je často dílem přírody skloubeným s dílem člověka. Jednou z největších zvláštností Nízkého Jeseníku je tajemství země. Hlubinné břidlicové doly – dílo člověka, které vznikalo po dobu několika staletí.

Krajina s naučnými stezkami

Hlavní spojovací a naučnou síť tvoří Břidlicová stezka s centrem v Budišově nad Budišovkou, která přibližuje převážně dobývání břidlice a prochází mnoha krásnými lokalitami bývalé těžby. Další na ni navazující stezky najdete v Zálužné, Vítkově a Odrách. Páteřní síť je značena bílými rozcestníky s popisem. Přivedou vás ke starým štolám, břidlicovým lomům, technickým památkám a na krásná přírodní zákoutí. Všechny trasy naučné stezky Krajiny břidlice najdete na www.mapy.cz a jejich podrobný popis na www.krajinabridlice.cz.

Muzeum břidlice

Městské muzeum v Budišově nad Budišovkou vzniklo v létě 1996. K umístění muzejních sbírek posloužila chátrající budova bývalého barokního mlýna přebudovaná z prostředků města na městské muzeum. Od vzniku expozice se hlavním tématem stala břidlice a břidlicový průmysl. Expozice od svého založení dokumentuje těžbu břidlic nářadím, vzorky různých druhů nerostů, výrobky z břidlic, historickou dokumentací a fotografiemi. Prvotním cílem vedoucím ke vzniku expozice byla osvěta, podnícení návštěvníků k obnově břidlicového průmyslu nebo alespoň k obnově řemeslné výroby z břidlic a zájmu o dané téma.

V létech 2013 – 2015 proběhla rozsáhlá reinstalace muzejních expozic. Stávající expozice geologie a těžby byla zcela přebudována a byly zde vystaveny nové sbírkové předměty, z nichž nejzajímavější jsou jedinečné dřevěné důlní vozíky, které se podařilo zachránit díky nadšencům podporujícím Muzeum břidlice. Řadu dalších vzácností tvoří unikátní ruční nářadí, součásti bývalých strojů a paleontologické nálezy přímo z lokalit v Nízkém Jeseníku. Expozice byly dále rozšířeny o výstavy v 1NP a exteriérovou výstavu v přilehlé zahradě. 

Muzeum je otevřeno celoročně a ve speciálních termínech pořádá i noční prohlídky muzea a řadu zajímavých muzejních večerů.

Imaginárium

Jedná se o miniexpozici v objektu rekreačního střediska Bílá Holubice, která vám zprostředkuje neobvyklou podívanou prostřednictvím velkoplošných fotografií, videí a zvuků.

Raabova štola

Nově byla pro veřejnost slavnostně otevřena dne 19. května tohoto roku Raabova štola v Zálužném u Vítkova. Toto historické břidlicové důlní dílo leží v údolí potoka Horník přímo na trase naučné stezky Dědictví břidlice a v současnosti je prvním a jediným zpřístupněným břidlicovým dolem v České republice. Raabova štola je dlouhá přibližně 100 metrů a zakončena malou vytěženou komorou. Vstup do štoly je možný vždy jen s průvodcem. Organizované prohlídky provádí občanské sdružení Zálužné. Prohlídka trvá zhruba 20 minut a zúčastnit se jí může najednou maximálně 10 osob. Prohlídky si můžete objednat telefonicky na tel. 722 085 248, nebo prostřednictvím emailu os.zaluzne@gmail.com.

Více informací:

www.krajinabridlice.cz
www.facebook.com/krajinabridlice