Opavské Slezsko plné zážitků
Informace o turistické kartě a jejich výhodách Zjistit více

Opatření zavedená kvůli koronaviru dopadají dramatickým způsobem také na cestovní ruch. Tato oblast má v krajské ekonomice důležitou roli, Moravskoslezský kraj chce proto opětovný rozjezd turismu podpořit. Kromě podpory podnikání, která se řeší především na vládní úrovni, připravujeme kampaň, která bude do regionu lákat návštěvníky.

ZDROJ: https://www.mstourism.cz/post/aktualne-podpora-cestovniho-ruchu

Ztráty způsobené pandemií jdou do miliard

V minulém roce kraj zaznamenal rekordní návštěvnost, v regionu se ubytovalo více než milion turistů. Letošní statistiky tak veselé nebudou. Očekáváme významné snížení počtu návštěvníků, ztrátu pracovních míst a snížení příjmů, které turismus kraji přináší. Dle propočtů lze očekávat, že kvůli pandemii přijdeme za březen i duben o 150 tisíc turistů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních a 1,2 miliardy korun, které by zde utratili.

Z analýzy zpracované Asociací hotelů a restaurací ČR však vyplývají mnohem závažnější důsledky. V případě, že se turismus rozhýbe v červnu, cestovní ruch v Moravskoslezském kraji může přijít až o 7 miliard korun a 8 600 pracovních míst. Pesimističtější varianta, která počítá s nastartováním až v září, vyčísluje ztrátu na 10 miliard korun a 12 300 pracovních míst v cestovním ruchu.

Analýza modelových dopadů

Nejlepší možná varianta pomoci

K situaci okolo pandemie se vyjadřují profesní organizace cestovního ruchu. Fórum cestovního ruchu ČR spolu se Svazem obchodu a cestovního ruchu zaslalo jménem 60 tisíc firem a 240 tisíc pracovníků otevřený dopis vládě pro záchranu cestovního ruchu. Součástí dopisu je i Záchranný plán cestovního ruchu COVID 2020, který vládě navrhuje přijmout konkrétní opatření.

Otevřený dopis vládě ze dne 30. března

Záchranný plán cestovního ruchu COVID 2020

I Moravskoslezský kraj pro malé a střední podniky v odvětví cestovního ruchu hledá podporu. Stále sbíráme data a vyhodnocujeme, jak přijatá vládní nařízení aktéry cestovního ruchu zasáhla. Zároveň víme, že bez evropských a národních zdrojů není kraj sám schopen podnikatelům v tomto sektoru pomoci. Na vládní úrovni podporujeme především:

 vznik rekreačních voucherů na pobyty v tuzemsku (v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Více o tomto konceptu v článku „Stát připravuje rekreační poukazy.“)

 rozšíření úhradové vyhlášky pro křížkové lázně, tedy ty, kam pacienty posílají lékaři. Kdyby se navýšil počet zařízení, kam by jezdili pacienti na předpis, pomohlo by to řadě wellness a spa zařízení v kraji

Zároveň pracujeme na propagační kampani s pracovním názvem „Cestuj po kraji“, která má do našeho regionu po skončení nouzového stavu nalákat co nejvíce návštěvníků.

Podpora na celostátní úrovni

Přinášíme přehled národních programů, které mají přispět ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru.

  • Záruční program COVID II usnadňuje přístup živnostníkům, malým a středním podnikatelům k provoznímu financování. Více zde.
  • Program Antivirus Ministerstva práce a sociálních věcí má za cíl podpořit zaměstnance a zaměstnavatele. Více zde.
  • Liberační balíček Ministerstva financí slibuje úlevy v daňové oblasti. Více zde.
  • Pokud jste členy profesní organizace, doporučujeme ji kontaktovat pro podrobné informace k úlevám. Např. právní rozbory Asociace cestovních kanceláří ČR připravila podrobné právní rozbory, které jsou však podmíněné členstvím.