Opavské Slezsko plné zážitků
Informace o turistické kartě a jejich výhodách Zjistit více
calendar 17.12. 2020

Naše společnost musela splnit jednotnou normu formálních, kvalitativních a rozvojových předpokladů, které vymezují minimální požadavky na činnost těchto společností

Opavské Slezsko označuje především území turistické oblasti, nebo-li destinaci. Což je místo, které skýtá větší koncentraci atraktivit, služeb a infrastruktury cestovního ruchu. Zjednodušeně řečeno, je to místo, které je zajímavé či lákavé pro návštěvníky a turisty. A Opavské Slezsko patří stabilně mezi šest turistických oblastí, které spadají do Moravskoslezského kraje. Opavské Slezsko můžeme charakterizovat jako oblast, ve které poznáte kouzlo ryzího Slezska, je protkána střípky bohaté a zároveň pohnuté historie, kulturní rozmanitosti a současně čisté přírody. Opavské Slezsko je přesně to místo, které se vyplatí znát nejen prstem na mapě, ale hlavně zažít osobně. Název Opavské Slezsko nese i společnost, která má na starosti rozvoj a propagaci samotné oblasti. Jedná se o destinační management Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s. a působí zde již osm let. Cíle spolku je tvořit turisticky zajímavou destinaci, podpořit cestovní ruch a propagovat oblast jako harmonický celek. Celkový soubor činností je ale samozřejmě širší. Opavské Slezsko zaznamenává v posledních letech obrovský nárůst zájmu turistů, což se odráží v návštěvnosti a počtech ubytovaných hostů. Počty ubytovaných jsou měřeny od roku 2012, kdy došlo k revizi dat ČSÚ týkajících se HUZ (hromadná ubytovací zařízení). Pokud bychom to převedli do řeči čísel, tak z oficiálních údajů ČSÚ vyplývá, že počet příjezdů hostů do turistické oblasti vzrostl v roce 2019 ve srovnání s rokem 2012 o 63,3 %. Obdobný trend pokračoval i roce 2020, tedy rok byl dobře nastartovaný a první dva a půl měsíce byl nárůst cca dalších 10 % oproti stejnému období roku 2019. Poté nastalo období, na které nebyl nikdo připraven a cestovní ruch byl a je ovlivněn hodně a vlastně snad nejvíce ze všech oborů. Rok 2020 je již sice za námi, ale kompletní čísla za předcházející rok jsou známy vždy až v průběhu prvního čtvrtletí roku následujícího. Že to nebudou čísla šťastná, ví každý. Radostnou zprávou minulého roku bylo, že v říjnu získala Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s. celostátní certifikaci v kategorii Oblastní organizace destinačního managementu. Kategorizace byla vytvořena ve spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj, agentury CzechTourism a krajů. Upravuje především podmínky pro vznik, zaměření a činnost organizací destinačního managementu a pro jednotlivé kategorie stanovuje další podstatné podmínky certifikace. “Naše společnost musela splnit jednotnou normu formálních, kvalitativních a rozvojových předpokladů, které vymezují minimální požadavky na činnost těchto společností”, vysvětluje ředitel Turistické oblasti Opavské Slezsko, Jan Černý a doplňuje: “získáním certifikace jsme potvrdili velmi dobrou úroveň a postavení při řízení cestovního ruchu v naší oblasti.” Hlavním cílem Kategorizace je zkvalitnit výkon a efektivitu činností v oblasti destinačního managementu v České republice a přispět ke zvýšení kvality a efektivity realizovaných marketingových aktivit na domácím a zahraničním trhu, a to prostřednictvím vytvoření pravidel pro činnost organizací destinačního managementu. “Získáním certifikace se zároveň zavazujeme v rámci své činnosti k naplňování řady kritérií. Výhodou je, že mnoho z nich již delší dobu splňujeme. Jedním z nejdůležitějších je vytváření fungující sítě partnerů z komerční a veřejné sféry, zajišťovat udržitelný rozvoj a pracovat na ucelené nabídce aktivit. Je totiž mnohem efektivnější propagovat oblast jako harmonický celek, než jako separovaná střediska, uzavřel Jan Černý. Získáním certifikace to ale nekončí, ba naopak začíná. Především v dnešní době, kdy je celý cestovní ruch paralyzován, je velmi důležité, jakým směrem se budou vyvíjet aktivity destinačního managementu. Podpora cestovního ruchu bude probíhat v několika úrovních. Jednak půjde o vnitřní podporu partnerů formou prohlubování spolupráce a synergií, sdílení zkušeností a provázání nabídky tak, abychom mohli rychle reagovat na změny a návštěvník dostal vždy relevantní informace a hlavně včas. Lze předpokládat, že příští rok budou po naší zemi cestovat opět ve velkém Češi, kteří budou hledat další nová, nepoznaná a především bezpečná místa. A přesně tyto požadavky umíme u nás nabídnout. Zaměříme se na tři základní body - rozšiřování produktové nabídky, jednotnou marketingovou prezentaci “Opavské Slezsko jako na dlani” a především na digitalizaci, která sehrává v dnešní době klíčovou roli. Půjde o propojení/vytvoření souhrnné nabídky služeb cestovního ruchu v elektronické podobě a především možnost digitálního využití služeb (online rezervace, platby apod.). Týkat se to může různých služeb od poskytovatelů volnočasových aktivit, muzeí, restaurací apod.